Spring til indhold

Laksefiskeri

Laks er en vigtig fiskeart i Danmark, og der fiskes primært efter atlantisk laks i de danske åer. Der er også laksefiskeri langs kysterne, hvor laksen fanges fra både land og båd.

Laksen er en populær spisefisk, og der er derfor et marked for både frisk og røget laks. I de senere år er der imidlertid blevet sat fokus på at bevare de vilde laksebestande, som har været under pres på grund af overfiskeri og forurening.

Relevant viden om sandartfiskeri

Laksefiskeri når det er bedst og sjovest

Laksefiskeri er kendt for at være en af de mest udfordrende og tilfredsstillende former for fiskeri, og det er noget af en præstation at lande en laks på over 10 kg.

At fange en laks i danske åer kræver ofte en god portion tålmodighed og en vis teknisk snilde. En populær teknik er at fiske med flue eller spinner, hvor man skal prøve at efterligne byttedyr, som laksen normalt ville jage. Derudover kræver det også en god forståelse af vandmiljøet og laksens adfærdsmønstre.

Selvom det kan være udfordrende at fange en laks, er det bestemt ikke umuligt. Nogle laksefiskere siger endda, at det er denne udfordring, der gør laksefiskeri så spændende og tiltrækkende. Det kan dog godt tage lidt tid, før man får bid – nogle siger endda, at man typisk skal gå 25 ture, før man fanger sin første laks.

Men når man først har fanget en laks, kan det give en helt utrolig følelse af tilfredshed og stolthed. Det er en oplevelse, som mange laksefiskere vender tilbage til år efter år.

Fiskegrej til Laksefiskeri

Til laksefiskeri bruger man typisk enten fluefiskeri eller spinnefiskeri, og der er en række forskellige fiskegrej, som kan være nyttige og effektive, afhængigt af fiskeforholdene og den valgte teknik.

Til fluefiskeri bruger man en let og fleksibel fluestang, som man bruger til at kaste fluer med. Fluer er små kunstige insekter eller småfisk, der er bundet på kroge og bruges til at efterligne byttedyr, som laksen ville jage. Til fluefiskeri bruger man også en special line, der er designet til at flyde eller synke på en bestemt måde, afhængigt af fiskeforholdene, samt et fluehjul, som bruges til at opbevare og trække linen.

Til spinnefiskeri bruger man typisk en roterende spinner med et metalblad, som kan efterligne en skinnende fisk, og dermed tiltrække laksens opmærksomhed. Man kan også bruge wobblere, der bevæger sig som en rigtig fisk og kan være effektive til at tiltrække laks. Til spinnefiskeri bruger man en lidt kraftigere stang end til fluefiskeri, og en line, som er designet til at bære spinneren eller wobbleren.

Uanset om man bruger fluefiskeri eller spinnefiskeri til laksefiskeri, kræver det en god portion tålmodighed og en vis teknisk snilde. Det kræver også en god forståelse af vandmiljøet og laksens adfærdsmønstre. Selvom det kan være udfordrende at fange en laks, er det bestemt ikke umuligt. Nogle laksefiskere siger endda, at det er denne udfordring, der gør laksefiskeri så spændende og tiltrækkende.

Mest populære fiskegrej til Laksefiskeri

Fang laks på forskellige måder

Man kan fange laks på mange forskellige måder, og det kan variere afhængigt af fiskeforholdene og laksens adfærd. Her er nogle eksempler på forskellige fangstmetoder:

 1. Fluefiskeri: Som nævnt før, bruger man her en let og fleksibel fluestang og små kunstige fluer bundet på kroge. Det er en teknik, som kræver teknisk snilde og god timing i kastet, men som kan være meget effektiv i de rigtige omgivelser.
 2. Spinnefiskeri: Ved spinnefiskeri bruger man typisk roterende spinner eller wobblere, som efterligner en skinnende fisk. Man kan også bruge andre typer agn, som kan variere afhængigt af fiskeforholdene og laksens adfærd.
 3. Trolling: Dette er en teknik, hvor man bruger en båd med en eller flere fiskestænger monteret på bagenden. Man trækker agnen gennem vandet, mens båden sejler, og forsøger at efterligne en svømmende fisk. (Typisk troller man ude i det åbne hav)


Uanset hvilken teknik man vælger, er det vigtigt at have det rigtige udstyr og have en god forståelse for fiskeforholdene og laksens adfærd. Laksen er en stærk fisk, som kræver en god portion tålmodighed og kræfter at fange, men det kan også være en meget spændende og tilfredsstillende oplevelse at lykkes med fangsten.

Hvornår på dagen er det bedst at fange laks?

Det bedste tidspunkt på dagen at fange laks kan variere afhængigt af årstid, vejr, vandmiljø og laksens adfærd. Generelt set er laks mere aktive i de tidlige morgentimer og sent på eftermiddagen, når vandtemperaturen er lavere, og når der er mindre sollys og mindre aktivitet på vandoverfladen.

Laksen har også tendens til at være mere aktiv i forbindelse med tidevandet, og der kan være særlige tidspunkter af dagen, hvor tidevandet og vandstanden er gunstige for fangst. Hvis man kender åen og fiskeforholdene godt, kan man ofte forudsige, hvornår laksen vil være mest aktiv.

Det er også værd at bemærke, at laksen ofte er mere tilbøjelig til at bide på agnen i overskyet eller regnfuldt vejr, da det kan mindske sollysets effekt på vandoverfladen og skjule agnen bedre.

Det er altid en god idé at undersøge fiskeforholdene i den specifikke å, man planlægger at fiske i, og konsultere lokale fiskere eller fiskeeksperter for at få tips og råd til det bedste tidspunkt på dagen at fiske efter laks.

5 gode tips til laksefiskeri

 1. Kend vandløbet: Det er vigtigt at have en god forståelse for det vandløb, hvor du planlægger at fiske. Tag dig tid til at undersøge vandstanden, vandtemperaturen, fiskebestanden og potentielle fiskesteder. Dette vil hjælpe dig med at forudse, hvor laksen sandsynligvis vil befinde sig, og hvilke fangstteknikker der vil være mest effektive.
 2. Vælg det rigtige grej: Det rigtige fiskegrej er afgørende for at have succes med laksefiskeri. Vælg en passende fluestang eller spinnefiskestang, der passer til størrelsen på den fisk, du prøver at fange. Vælg også den rigtige linestyrke og linekapacitet til det vandløb, du skal fiske i.
 3. Vær tålmodig: Laksefiskeri kræver tålmodighed. Det er ikke usædvanligt at skulle vente i flere timer eller endda dage på at fange en laks. Sørg for at have tålmodigheden og viljen til at blive ved med at prøve, selv når det virker som om, at laksen ikke vil bide på agnen.
 4. Vær forsigtig med fangsten: Når du endelig fanger en laks, skal du være forsigtig med den. Brug en blød fangstnet, og undgå at tage fisken ud af vandet, hvis det er muligt. Vær også forsigtig med at fjerne krogen og sætte fisken tilbage i vandet så hurtigt som muligt.
 5. Lær af dine fejl: Hvis du ikke lykkes med at fange en laks, skal du ikke blive frustreret. Brug det som en læringserfaring og prøv at finde ud af, hvad du kunne have gjort anderledes. Tænk over din teknik, valg af agn og placering, og juster dem til din næste fisketur.


Med disse tips i mente, kan du øge dine chancer for at fange en laks og få en spændende og tilfredsstillende oplevelse på vandet.

Hvordan fisker man efter laks – Spin eller flue?

Spinnefiskeri efter laks

For spinnefiskeri efter laks er det vigtigt at have en passende stang og line, der passer til størrelsen på laksen og vandløbet. Brug spinner og woblere som agn og vælg en størrelse og farve, der passer til forholdene i vandløbet. Det er også muligt med levende agn som orm på prop eller flåd.

Laksen kan ofte findes i dybere huller eller i strømmende strækninger, så prøv at finde områder med strømfald, store sten eller andre steder, hvor laksen kan skjule sig. Brug en teknik, der efterligner laksens naturlige føde og bevægelser, og varier din teknik og agn, indtil du finder den rette. Vær tålmodig, da laksen kan være en vanskelig fisk at fange.

Fluefiskeri efter laks

Ved fluefiskeri efter laks er det også vigtigt at have en passende stang og line, der passer til størrelsen på laksen og vandløbet. Brug fluer som agn, og vælg en størrelse og farve, der passer til forholdene i vandløbet. Laksen kan ofte findes i dybere huller eller i strømmende strækninger, så prøv at finde områder med strømfald, store sten eller andre steder, hvor laksen kan skjule sig. Brug en teknik, der efterligner laksens naturlige føde og bevægelser, og varier din teknik og agn, indtil du finder den rette. Vær også tålmodig ved fluefiskeri, da laksen kan være en vanskelig fisk at fange.

Hvor kan man fange laks?

Laks kan fanges i både saltvand og ferskvand, afhængigt af årstiden og laksens livscyklus. I Danmark fanges laks primært i ferskvand, hvor de svømmer op i floder og åer for at gyde. Nogle af de mest populære lakseåer i Danmark inkluderer Skjern Å, Storåen, Gudenåen, Karup Å og Vidåen. Disse åer har et godt ry for deres laksefiskeri, men der er også mange andre mindre kendte åer og vandløb i Danmark, hvor man kan fange laks. Derudover kan man også fiske efter laks i saltvand, især langs den norske kyst, hvor der er mulighed for både kystfiskeri og bådfiskeri.

Et par af de bedste steder:

 • Skjern Å
 • Storåen
 • Gudenåen
 • Karup Å
 • Vidåen

Mindstemål på laks

Mindstemålet for laks varierer fra land til land og fra vandløb til vandløb, og det er vigtigt at kontrollere lokale regler, før man fisker efter laks. I Danmark er mindstemålet for laks normalt 40 cm, mens det i Norge er 35 cm. Dette betyder, at laks, der er kortere end mindstemålet, skal genudsættes til vandet for at sikre, at bestanden kan opretholdes og bevares. Det er også vigtigt at huske på, at laksen er en truet art i mange områder, og at det er vigtigt at udvise forsigtighed og ansvarlighed, når man fisker efter dem, og kun tage de fisk med hjem, der opfylder mindstemålet og reglerne for fiskeri i det pågældende område. I saltvand er mindstemål for laks 60 cm.

Fakta om laksen

Laksen (Salmo salar) er en anadrom fisk, som betyder, at den er i stand til at overleve i både saltvand og ferskvand. Laksen vandrer op ad floder og åer fra havet for at gyde. Laksen er kendt for sit kød, som er rigt på omega-3 fedtsyrer og betragtes som en delikatesse. Laksen kan vokse op til over en meter i længden og veje mere end 20 kg. Laksen har en lang og kompleks livscyklus, som involverer forskellige stadier fra yngel til voksen fisk. På grund af overfiskeri og ødelæggelse af levesteder er laksen i mange områder i verden truet eller sårbare arter. Laksen spiller en vigtig økologisk rolle i både ferskvand og saltvand, da den fungerer som byttedyr og som en vigtig kilde til føde for både mennesker og dyr.

Lavsæson

Middel sæson

Højsæson

Uden for sæson

Lavsæson

Middel sæson

Højsæson

Uden for sæson

Laksesæson

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Hvornår er det sæson for laks?

Sæsonen for laks varierer afhængigt af området og kan også påvirkes af vejrforholdene. Generelt set vil laksen vandre op i floder og åer for at gyde om foråret og sommeren, og det er ofte i denne periode, at der er bedst mulighed for at fange laks. I Danmark begynder laksefiskeriet typisk i maj eller juni og strækker sig ind i efteråret. Der kan dog være forskelle fra år til år og fra område til område. Det er altid en god idé at undersøge de lokale forhold og søge råd fra erfarne fiskere eller fiskeguider for at få den bedste chance for at fange laks.

Fredningsperiode for laks

Saltvand: 16. nov. – 15. jan

Ferskvand: 16. nov. – 15. jan.

Modtag tilbud til spinnefiskeri fra 8 grejbutikker samlet på blot 1 mail

Modtag tilbud til fluefiskeri fra 8 grejbutikker samlet på blot 1 mail

Modtag tilbud fra 8 grejbutikker samlet på blot 1 mail